10 CÂU THÀNH NGỮ VỀ THÁI ĐỘ SỐNG

1. Làm dâu trăm họ - Have to please everyone.

2. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên - Man proposes, God disposes.

3. Qua cầu rút ván - Burn one’s boats/ bridges.

4. Yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng - Love me love my dog.

 

 

5. Suy bụng ta ra bụng người - A wool - seller knows a wool buyer.

6. Sự thật mất lòng - Nothing stings like truth.

7. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn - There’s no place like home.

8. Tẩm ngẩm chết voi - Dumb dogs are dangerous.

9. Vạch áo cho người xem lưng - Tell tales out of school.

10. Xanh vỏ đỏ lòng - A fair face may hide a foul heart - Appearances are deceptive.

 

- Sưu tầm -

 

 

Chương trình Tiếng Anh tại The SungateKhóa học Tiếng Anh cho Doanh nhân & Người đi làm

Facebook chương trình Tiếng Anh cho Doanh nhân & Người đi làm: Business English Coaching

 

Công ty Tư vấn & Đào tạo The Sungate:

1. BUSINESS SUPPORTING (Hỗ trợ doanh nghiệp)

2. KEIDI HOROSCOPES (Tử vi - Phong thủy - Tarot - Dịch lý)

Thông tin liên hệ:

  • Hotline: 0971273139
  • Email: info@thesungate.com.vn
  • Website: www.thesungate.com.vn
  • Văn phòng: 117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Bài viết khác