GIỚI THIỆU VỀ LÁ SỐ TỬ VI BẰNG TIẾNG ANH BY THẦY TỬ VI KEIDI

Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, and your self from the beginning?

 

First, let's take a look at the stars of the East Horoscope:

 

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH) 

 

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng Cách (Leadership Style) 

 

 

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương Cách (Supporting Style

 

 • Smart Star: Thiên Cơ 
 • Moon: Thái Âm 
 • Caring Star: Thiên Đồng 
 • Blessing Star: Thiên Lương

 

3. Sát-Phá-Tham-Liêm Cách (Attacking Style

 

 • Power Star: Thất Sát 
 • Ruinous Star: Phá Quân 
 • Flirting Star: Tham Lang
 • Upright Star: Liêm Trinh

 

4. Cự-Nhật Cách (Renovating Style) 

 

 

And if you want to know specifically about your life, your career, and your relationships, these palaces could tell you all about them

 

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG TRONG LÁ SỐ TỬ VI)

 

1. Cung Mệnh (Life Palace): Determines one's character and achievement. Quyết định tính cách và thành tựu của đương số.

2. Cung Phụ Mẫu (Parent Palace): Describes relation with parents and elders. Mô tả mối quan hệ với cha mẹ và người lớn tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace): Give information about relatives, spriritual life. Nói về dòng họ, đời sống tâm linh.

 

 

 

 

4. Cung Điền Trạch (Property Palace): Describe the major investment. Mô tả những vụ đầu tư chính yếu.

5. Cung Quan Lộc (Career Palace): The career that suits and the performance. Nghề nghiệp thích hợp với đương số và hiệu quả công việc.

6. Cung Nô Bộc (Friend Palace): Sort of friends and surdinates likely. Dạng bạn bè, cấp dưới của đương số.

7. Cung Thiên Di (Travel Palace): Tells whether one shall move to another place; or social communication. Cho biết khi nào đương số sẽ di chuyển tới nơi khác; hoặc về giao tiếp xã hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace): General health conditions. Tình trạng sức khỏe chung của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace): Describes overall financial status. Mô tả tình trạng tài chính tổng thể của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace): Gives relation likely with children. Cho biết mối quan hệ với con cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace): Describes married life. Mô tả đời sống hôn nhân.

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace): How one gets along with brothers, sisters. Xác định mối quan hệ của đương số như thế nào với anh chị em.

 

So what do your stars tell about you? Let's find out at Keidi Horoscopes

 

Thầy tử vi Keidi / Katie Duyen Generes

Tử vi Kinh doanh & Cá nhân

Phong thủy Doanh nghiệp & Nhà ở

 

Thầy tử vi Keidi là ai? Thầy tử vi Keidi

Facebook của thầy tử vi Keidi: Xem tử vi

 

Các dịch vụ cơ bản tại Keidi Horoscopes (ấn vào để tham khảo thông tin):

☯️ Xem Lá số tử vi

☯️ Xem Thời vận theo tử vi

☯️ Gieo quẻ Tarot

☯️ Gieo quẻ Dịch lý

☯️ Số điện thoại phong thủy

☯️ Dịch vụ xem phong thủy

 

Thông tin chi tiết các gói dịch vụ (xem trực tiếp/online): bảng phí dịch vụ

 

Công ty Tư vấn & Đào tạo The Sungate:

1. Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp: BUSINESS CONSULTING

2. Tiếng Anh cho Doanh nhân & Người đi làm: BUSINESS ENGLISH COACHING

3. Tử vi - Phong thủy - Gieo quẻ (Tarot/Dịch lý): KEIDI HOROSCOPES

 

Thông tin liên hệ:

 • Hotline/Zalo/Whatapps/Viber: 0971273139
 • Email: info@thesungate.com.vn
 • Website: www.thesungate.com.vn
 • Văn phòng: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Bài viết khác