HỎI ĐÁP NHÂN TƯỚNG CÙNG HƯ HƯ TỬ - PHẦN 1

Hỏi: Bậc thánh hiền, ai không tận thiện, thế tại sao lại có người yểu tang, ác tật, nghèo đói bỏ vợ? Văn Vương tâm đại thiện, suốt đời lấy việc giáo hóa Di phong làm vui, mà bị giam cầm ở Dữu Lý. Bá Di Thúc Tề liêm chính, đức hạnh mà bị chết đói. Khương Tử Nha giỏi giang thao lược mà ngồi câu mãi ở sông Vị. Cam La mười hai tuổi đã làm tướng súy rồi chết yểu. Lại có bọn trộm cướp ác cực hung mà sống rất thọ. Tại sao?

 

Đáp: Đó cũng là cái lý của tạo hóa chớ quá câu nệ. Thánh hiền thì cũng không thoát khỏi cái lý ngũ hành. Đến trời đất kia còn mờ tỏ, băng hoại tài huống chi người. Thánh hiền là tinh hoa nên dù chết như Bá Di Thúc Tề nhưng danh nêu quốc sử, hồn phách thăng hoa khác với cái chết của người phàm tục.

 

 

 

Hỏi: Tính tình con người muôn hình vạn trạng tại sao?

Đáp: Tính tình do nguyên hình tạo ra, thanh, trọc, cao, hạ, thiện, ác ở bên trong thế nào hiện ra bên ngoài thế ấy.

 

Hỏi: Thế nhân đa số tính tình vội vã cao ngạo. Tại sao?

Đáp: Cao ngạo vội vã là điều đại kỵ trong tướng cách. Đem tính vội vã cao ngạo để trị quốc, trị gia, xử thế tiếp vật đều không nên. Vội vã thì họa càng đến nhanh. Cao ngạo tự thị bất hợp nhân tâm, kiêu vì giàu, vênh váo vì sang, thích khoe tài, tự cho mình chí lớn - tất cả đều vô lối và vô ích. Mạnh Tử nói: “Hãy có chí kiên trì nhưng đừng có khí hung bạo. Nếu để bạo khí độn, hỏa tam muội sẽ bốc lên đốt tạng phủ làm hại nguyên thần”.

 

***Hư Hư Tử là một trong những tôn sư về tướng học thời cổ

 

Keidi Horoscopes - sưu tầm và tổng hợp

 

Thầy phong thủy Keidi là ai? Thầy phong thủy Keidi

Facebook của thầy phong thủy Keidi: Xem phong thủy

 

Công ty Tư vấn & Đào tạo The Sungate:

1. BUSINESS SUPPORTING (Hỗ trợ doanh nghiệp)

2. KEIDI HOROSCOPES (Tử vi - Phong thủy - Tarot - Dịch lý)

Thông tin liên hệ:

  • Hotline: 0971273139
  • Email: info@thesungate.com.vn
  • Website: www.thesungate.com.vn
  • Văn phòng: 117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Bài viết khác