HỎI ĐÁP NHÂN TƯỚNG CÙNG HƯ HƯ TỬ - PHẦN 9

Hỏi: Người kia tướng mạo khôi ngô, quần áo tề chỉnh trông đường đường trượng phu. Tại sao danh phận chẳng ra gì?

 

Đáp: Tại sao người ấy có tướng ngũ trọc (năm thứ đục) là con tim ô trọc, mắt ô trọc, tai ô trọc, miệng ô trọc, tay ô trọc.

  • Con tim người ta gọi linh đài, nay gặp việc không biết làm, lâm sự bất quyết, lý không minh, tính không linh là tâm trọc.
  • Con mắt, cửa ngõ của tinh hoa thân thể nhìn không rõ, nhận người không hay, thần bất linh là nhãn trọc.
  • Miệng phải có tài hùng biện, cao đàm khoát luận mà nay nói chẳng nên lời, đầu đuôi lộn xộn là khẩu trọc.
  • Tay có thể gảy đàn, viết chữ rồng hay phượng múa, nếu tay lúng túng vụng về là thử trọc.
  • Tai nghễnh ngãng, nghe gì quên náy là nhĩ trọc.

Phạm vào tướng ngũ trọc thì thân thể khô vĩ, quần áo chỉnh tề làm gì?

 

 

 

 

Hỏi: Tiếng ngũ trọc hiện lên thế nào?

 

Đáp: Tóc mọc thấp lấp trán, lông mày đè vào mắt, hai mắt đục lờ, hai tai cửa nhỏ, ấn đường bó hẹp, miệng nhỏ môi trắng, tóc rậm da sáp, mặt không thành quách.

 

***Hư Hư Tử là một trong những tôn sư về tướng học thời cổ

 

Keidi Horoscopes - sưu tầm và tổng hợp

 

Thầy phong thủy Keidi là ai? Thầy phong thủy Keidi

Facebook của thầy phong thủy Keidi: Xem phong thủy

 

Công ty Tư vấn & Đào tạo The Sungate:

1. BUSINESS SUPPORTING (Hỗ trợ doanh nghiệp)

2. KEIDI HOROSCOPES (Tử vi - Phong thủy - Tarot - Dịch lý)

Thông tin liên hệ:

  • Hotline: 0971273139
  • Email: info@thesungate.com.vn
  • Website: www.thesungate.com.vn
  • Văn phòng: 117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Bài viết khác