NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỂ CHỨNG MINH HAI CHỮ TRI MỆNH - PHẦN 3

Câu chuyện số 1

 

Đời Hậu Hán, Vương Mãng có tướng lạ, trán cao dồ, mắt đỏ con ngươi vàng, tiếng nói oang oang, quyền cao, mũi lớn, miệng rộng.

 

Công Tôn Đề bảo Vương Mãng:

- Đầu hổ miệng hổ, tiếng như beo nếu không ăn nổi người tất bị người ăn.

 

Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán không được bao lâu thì bị giết.

 

 

 

 

Câu chuyện số 2

 

Tào Tháo sai thích khách đi ám sát Lưu Bị. Thích khách vào yết kiến Bị để bày kế diệt Tào. Bị rất hợp ý, nói chuyện thật tương đắc. Chợt Khổng Minh vào. Thích khách mặt biến sắc. Khổng Minh nhìn người khách lạ rồi ngồi yên lặng. Thích khách đi tiểu tiện. Lưu Bị bảo Khổng Minh:

- Đó là một kỳ sĩ, có thể giúp cho ông.

 

Không Minh thở dài bảo Lưu Bị:

- Người ấy sắc động thần huy, gian hình ngoại lậu tà tâm nội tạng. Tôi chắc hắn là thích khách của Tào Tháo sai phái tới đây.

 

Lưu Bị cho người đuổi theo bắt thì thích khách đã chạy trốn rồi.

 

Keidi Horoscopes - sưu tầm và tổng hợp

Phong thủy Doanh nghiệp & Nhà ở

Tử vi Kinh doanh & Cá nhân

 

Thầy phong thủy Keidi là ai? Thầy phong thủy Keidi

Facebook của thầy phong thủy Keidi: Keidi Horoscopes

 

Các dịch vụ cơ bản tại Keidi Horoscopes (ấn vào để tham khảo thông tin):

☯️ Xem phong thủy

☯️ Số điện thoại phong thủy

☯️ Gieo quẻ Tarot

☯️ Gieo quẻ Dịch lý

☯️ Xem lá số tử vi và thời vận

 

Thông tin chi tiết các gói dịch vụ (xem trực tiếp/online): bảng phí dịch vụ

 

Công ty Tư vấn & Đào tạo The Sungate:

1. Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp: BUSINESS CONSULTING

2. Tiếng Anh cho Doanh nhân & Người đi làm: BUSINESS ENGLISH COACHING

3. Tử vi - Phong thủy - Gieo quẻ (Tarot/Dịch lý): KEIDI HOROSCOPES

 

Thông tin liên hệ:

  • Hotline/Zalo/Whatapps/Viber: 0971273139
  • Email: info@thesungate.com.vn
  • Website: www.thesungate.com.vn
  • Văn phòng: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Bài viết khác