THÀNH MÔN NGẦM

Thành môn ngầm có nghĩa là thành môn không ở chỗ sáng. Có 3 cách để bố trí được thành môn ngầm:

 

1. Nếu hai bên có ngũ hoàng đến gần, lại một Nguyên với hướng, thì vị trí ngũ hoàng có thể làm thành môn. Như vận 6 sơn Tý hướng Ngọ, 5 đến tốn, 5 là cung Trung, xác định âm dương theo vị trí Ngọ, Thiên Nguyên Long của Ngọ thuộc Âm, bay ngược, sao vượng dương lệnh 6 bay đến Tốn, Tốn chính là thành môn chính

 

2. Nếu hai bên của sao hướng có phi tinh và địa bàn hợp thành số sinh thành, cũng có thể làm thành môn. Ví dụ: phi tinh là 1, vị trí đúng là hướng Càn - ứng với 6, "1 6 cùng họ"; phi tinh là 2, vị trí đúng là hướng Đoài - ứng với 7, "2 7 chung đường"; phi tinh là 3, vị trí đúng là hướng Cấn - ứng với 8, "3 8 là bạn"; phi tinh là 4, vị trí đúng là hướng Ly - ứng với 9, "4 9 là bạn"; Tương tự, phi tinh 8 nằm ở hướng Khảm, phi tinh 7 nằm ở hướng Khôn, phi tinh 6 năm ở hướng Chấn, phi tinh 9 nằm ở hướng Tốn, đều có thể làm thành môn.

 

 

 

 

3. Nếu hai bên của sao hướng, sao vận thiên bàn và địa bàn hợp lại thành "số sinh thành", tức sao vận 1 tương ứng với địa bàn Càn 6, vận 2 tương ứng với địa bàn Đoài 7, sao vận 3 tương ứng với địa bàn Cấn 8, vận 4 tương ứng với địa bàn Ly 9, sao vận 6 tương ứng với địa bàn Khảm 1, sao vận 7 tương ứng với địa bàn Khôn 2, sao vận 8 tương ứng với địa bàn Chấn 3, sao vận 9 tương ứng với địa bàn Tốn 4, vị trí của sao vận có thể làm thành môn.

 

Keidi Horoscopes - sưu tầm và tổng hợp

 

Thầy phong thủy Keidi là ai? Thầy phong thủy Keidi

Facebook của thầy phong thủy Keidi: Xem phong thủy

 

Công ty Tư vấn & Đào tạo The Sungate:

1. Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp: BUSINESS CONSULTING

2. Tiếng Anh cho Doanh nhân & Người đi làm: BUSINESS ENGLISH COACHING

3. Tử vi - Phong thủy - Gieo quẻ (Tarot/Dịch lý): KEIDI HOROSCOPES

 

Thông tin liên hệ:

  • Hotline: 0971273139
  • Email: info@thesungate.com.vn
  • Website: www.thesungate.com.vn
  • Văn phòng: 117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Bài viết khác