TỬ VI TỔNG QUÁT CÁC TUỔI

TỬ VI TUỔI CANH TUẤT 1970 - THOA XUYẾN KIM

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-canh-tuat-1970-thoa-xuyen-kim.html

 

TỬ VI TUỔI TÂN HỢI 1971 – THOA XUYẾN KIM

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-tan-hoi-1971-thoa-xuyen-kim.html

 

TỬ VI TUỔI NHÂM TÝ 1972 – TANG ĐỐ MỘC

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-nham-ty-1972-tang-do-moc.html

 

TỬ VI TUỔI QUÝ SỬU 1973 - TANG ĐỐ MỘC

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-quy-suu-1973-tang-do-moc.html

 

TỬ VI TUỔI GIÁP DẦN 1974 - ĐẠI KHÊ THỦY

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-giap-dan-1974-dai-khe-thuy.html

 

TỬ VI TUỔI ẤT MÃO 1975 – ĐẠI KHÊ THỦY

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-at-mao-1975-dai-khe-thuy.html

 

TỬ VI TUỔI BÍNH THÌN 1976 SA TRUNG THỔ

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-binh-thin-1976-sa-trung-tho.html

 

TỬ VI TUỔI ĐINH TỴ 1977 - SA TRUNG THỔ

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-dinh-ty-1977-sa-trung-tho.html

 

TỬ VI TUỔI MẬU NGỌ 1978 – THIÊN THƯỢNG HỎA

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-mau-ngo-1978-thien-thuong-hoa.html

 

TỬ VI TUỔI KỶ MÙI 1979 - THIÊN THƯỢNG HỎA

 
TỬ VI TUỔI CANH THÂN 1980 – THẠCH LỰU MỘC
 
TỬ VI TUỔI TÂN DẬU 1981 - THẠCH LỰU MỘC
 
TỬ VI TUỔI NHÂM TUẤT 1982 - ĐẠI HẢI THỦY
 

TỬ VI TUỔI QUÝ HỢI 1983 – LỢN DƯỚI RỪNG

 
TỬ VI TUỔI GIÁP TÝ 1984 - HẢI TRUNG KIM
 
TỬ VI TUỔI ẤT SỬU 1985 - HẢI TRUNG KIM
 
TỬ VI TUỔI BÍNH DẦN 1986 - LƯ TRUNG HỎA
 
TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 - VỌNG NGUYỆT CHI MIÊU

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-dinh-mao-1987-vong-nguyet-chi-mieu.html

 

TỬ VI TUỔI ĐINH MÃO 1987 - LƯ TRUNG HỎA

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-dinh-mao-1987-lu-trung-hoa.html

 

TỬ VI TUỔI MẬU THÌN 1988 - ĐẠI LÂM MỘC

 
TỬ VI TUỔI KỶ TỴ 1989 - ĐẠI LÂM MỘC
 
TỬ VI TUỔI CANH NGỌ 1990 – LỘ BÀNG THỔ

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-canh-ngo-1990-lo-bang-tho.html

 

TỬ VI TUỔI CANH NGỌ 1990 - ĐƯỜNG NỘI CHI MÃ

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-canh-ngo-1990-duong-noi-chi-ma.html

 

TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 - ĐẮC LỘC CHI DƯƠNG

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-tan-mui-1991-dac-loc-chi-duong.html

 

TỬ VI TUỔI TÂN MÙI 1991 - LỘ BÀNG THỔ

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-tan-mui-1991-lo-bang-tho.html

 

TỬ VI TUỔI NHÂM THÂN 1992 - KIẾM PHONG KIM

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-nham-than-1992-kiem-phong-kim.html

 

TỬ VI TUỔI QUÝ DẬU 1993 - KIẾM PHONG KIM
TỬ VI TUỔI GIÁP TUẤT 1994 - SƠN ĐẦU HỎA

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-giap-tuat-1994-son-dau-hoa.html

 

TỬ VI TUỔI ẤT HỢI 1995 – LỢN QUÁ VÃN

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-at-hoi-1995-lon-qua-van.html

 

TỬ VI TUỔI BÍNH TÝ 1996 - GIẢN HẠ THỦY  

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-binh-ty-1996-gian-ha-thuy.html

 

TỬ VI TUỔI ĐINH SỬU 1997 – GIẢN HẠ THỦY

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-dinh-suu-1997-gian-ha-thuy.html

 

TỬ VI TUỔI MẬU DẦN 1998 - QUÁ SƠN CHI HỔ

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-mau-dan-1998-qua-son-chi-ho.html

 

TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 1999 - XUẤT LÂM CHI THỔ

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-ky-mao-1999-xuat-lam-chi-tho.html

 

TỬ VI TUỔI KỶ MÃO 1999 THÀNH ĐẦU THỔ

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-ky-mao-1999-thanh-dau-tho.html

 

TỬ VI TUỔI CANH THÌN 2000 - BẠCH LẠP KIM

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-canh-thin-2000-bach-lap-kim.html

 

TỬ VI TUỔI TÂN TỴ 2001 BẠCH LẠP KIM

http://thesungate.com.vn/tu-vi-tuoi-tan-ty-2001-bach-lap-kim.html

 

- Thầy tử vi Keidi / Katie Duyen Generes -

 

Thầy tử vi Keidi là ai? Thầy tử vi Keidi

Facebook của thầy tử vi Keidi: Xem tử vi

 

Công ty Tư vấn & Đào tạo The Sungate:

1. BUSINESS SUPPORTING (Hỗ trợ doanh nghiệp)

2. KEIDI HOROSCOPES (Tử vi - Phong thủy - Tarot - Dịch lý)

Thông tin liên hệ:

  • Hotline: 0971273139
  • Email: info@thesungate.com.vn
  • Website: www.thesungate.com.vn
  • Văn phòng: 117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Bài viết khác