VẠN SỰ DO DUYÊN

"Thuận duyên" mọi sự dễ dàng,

"Nghịch duyên" đừng có mơ màng uổng công.

"Có duyên" chuyện khó cũng xong,

"Không duyên" chớ đợi chớ trông làm gì.

"Còn duyên" thì ở đừng đi,

"Hết duyên" chấp nhận có chi phải buồn.

"Thiện duyên" phải giữ luôn luôn,

"Ác duyên" phải diệt tận nguồn mới yên.

"Đủ duyên" cuộc sống như tiên,

"Thiếu duyên" mọi thứ ưu phiền phủ vây.

"Tình duyên" có lúc vơi đầy,

"Nợ duyên" là chuyện xưa nay cõi đời.

"Thắng duyên" là sự tuyệt vời,

"Phước duyên" đầy đủ rạng ngời tương lai.

"Gieo duyên" chơn chánh đừng sai,

"Tạo duyên" tốt đẹp để xài dài lâu,

"Nhân duyên" gieo tạo khỏi cầu,

"Tùy duyên" là để đối đầu khó khăn.

 

 

Thầy tử vi Keidi là ai? Thầy tử vi Keidi

Facebook của thầy tử vi Keidi: Xem tử vi

 

Công ty Tư vấn & Đào tạo The Sungate:

1. BUSINESS SUPPORTING (Hỗ trợ doanh nghiệp)

2. KEIDI HOROSCOPES (Tử vi - Phong thủy - Tarot - Dịch lý)

Thông tin liên hệ:

  • Hotline: 0971273139
  • Email: info@thesungate.com.vn
  • Website: www.thesungate.com.vn
  • Văn phòng: 117 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Bài viết khác